MISJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną.

Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.     e-mail: szkolawie@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Wielączy

tel. fax (084) 6168006

Witamy na naszej stronie

"Naszym obowiązkiem jest ukazać młodym istotne wartości,

aby byli odpowiedzialni za samych siebie

i przyczyniali się do kształtowania społeczeństwa."

 

Święty Jan Paweł II

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu       
 4. Szkoła Podstawowa w Wielączy 22-460 Szczebrzeszyn, Wielącza 5

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Opera

W przegladarce Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 źródła informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Realizowane programy:

Dofinansowanie z EFS:

RODO

grafika rodo

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych

Na podstawie § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz. 493), przyjmuje się zasady organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć.

§ 1

Zasady ogólne

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

§ 2

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Przekazanie informacji może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych, a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji, w tym poczty tradycyjnej.
 2. Informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wywiesza się w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.
 3. Wykorzystanie poczty tradycyjnej, o którym mowa w ust. 1, następuje tylko w przypadku, gdy rodzic nie potwierdza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej faktu otrzymania informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 4. W przypadku określonym w ust. 3 przystąpienie do realizacji podstawy programowej oraz oceniania ucznia następuje po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez rodziców informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

§ 3

Ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania

 1. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami przebiega z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
  1. Rodzice uczniów udostępniają adresy poczty elektronicznej, które mogą zostać wykorzystane do komunikacji w ramach realizacji podstawy programowej. W przypadku braku możliwości technicznych udostępnienia takiego adresu zaleca się udostępnienie przez rodziców numerów telefonów. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej nauczyciele przedmiotowi przekażą rodzicom tygodniowy zakres treści nauczania.
  2. Tygodniowy zakres treści nauczania, o którym mowa w ust. 2, do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, ustala dyrektor, we współpracy z nauczycielami, uwzględniając w szczególności:
   1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  1. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  2. łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  3. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  4. Współpraca dyrektora z nauczycielami, o której mowa w ust. 3, następuje z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej, udostępnionej nauczycielom przez szkołę. Nauczyciele przedmiotowi przekazują dyrektorowi propozycje tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach w formie   dokumentu określonego przez dyrektora
  5. Dyrektor akceptuje propozycje nauczyciela, o których mowa w ust. 3, lub zwraca nauczycielowi do poprawy, wraz z uwagami wyrażonymi w formie elektronicznej lub telefonicznie. Dyrektor wskazuje termin, w którym powinna nastąpić poprawa propozycji tygodniowego zakresu treści nauczania.

§ 4

Ocenianie ucznia

 1. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przepisach szczególnych, ocenianiu podlegają prace domowe ucznia. Nauczyciele mogą przekazać dyrektorowi propozycje sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.
 2. Prace domowe, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez ucznia:
  1. na adres poczty elektronicznej udostępniony przez nauczyciela, lub
  2. na adres poczty elektronicznej udostępniony przez nauczyciela, w formie zeskanowanej, lub
 3. w formie fotografii wykonanej telefonem komórkowym.
 4. Oceny ucznia są zapisywane przez nauczyciela z powiadomieniem uczniów.

§ 5

Realizacja zajęć

 1. Dyrektor wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
  1. z wykorzystaniem:
   1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem ;
   2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
   3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
   4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
   5. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
   6. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem,
 2. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi .
 3. Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. W celu wykonania tego zadania dyrektor określa grafik dyżurów, w czasie których nauczyciele są dostępni dla uczniów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Grafik jest rozpowszechniany wśród uczniów i rodziców za pośrednictwem środków, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jadwiga Sokół - dyrektor szkoły

1)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć