MISJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną.

Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.     e-mail: szkolawie@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Wielączy

tel. fax (084) 6168006

Witamy na naszej stronie

"Naszym obowiązkiem jest ukazać młodym istotne wartości,

aby byli odpowiedzialni za samych siebie

i przyczyniali się do kształtowania społeczeństwa."

 

Święty Jan Paweł II

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu       
 4. Szkoła Podstawowa w Wielączy 22-460 Szczebrzeszyn, Wielącza 5

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Opera

W przegladarce Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 źródła informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Realizowane programy:

Dofinansowanie z EFS:

RODO

grafika rodo

Organizacja kształcenia na odległość - informacje dla Rodziców i Uczniów

Organizacja kształcenia na odległość - informacje dla Rodziców i Uczniów

1.         Kształcenie zdalne będzie odbywać się w oparciu o dotychczasowy plan zajęć.

2.         Nauczyciele zweryfikują dotychczasowy program nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

3.         Przyjęte przez nauczyciela   metody i formy nauczania w kształceniu zdalnym powinny uwzględniać uwzględnić sytuację epidemiologiczną w kraju, możliwości psychofizyczne uczniów, współpracę z rodzicami uczniów, możliwości techniczne.

4.         Uczniowie każdego dnia logują się na zajęcia z danego przedmiotu i zobowiązani są do zapoznania z zadaniami przygotowanymi przez nauczyciela.

5.         W przypadku trudności natury technicznej uczeń może odczytać informacje w godzinach późniejszych.

6.       W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natury technicznej, uczeń lub jego rodzice powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę za pomocą dostępnych komunikatorów elektronicznych.

7.         W przypadku wystąpienia choroby ucznia lub rodziny należy poinformować wychowawcę .

8.         Frekwencja uczniów będzie potwierdzona wpisem w dzienniku elektronicznym.

9.         W przypadku zakłóceń w pracy zdalnej, przeciążenia internetu, komplikacji natury technicznej dopuszcza się zmianę planu lekcji przez nauczyciela, który następnie o zmianie poinformuje uczniów i rodziców.

10.       W trakcie trwania lekcji nauczyciel w zależności od specyfiki zajęć będzie prowadził zdalne kształcenie w następujący sposób t.j. :

 1. lekcja online,
 2. przesłanie uczniom tematyki zajęć wraz ze wskazówkami nauki zdalnej,
 3. konsultacje dla uczniów i rodziców w możliwie dostępnych formach,
 4. inna forma i metoda wybrana przez nauczyciela.

11. Kształcenie zdalne dotyczy również uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i powinno odbywać się o przyjęty harmonogram tj.

a) kontynuowanie kształcenia zdalnego wobec uczniów objętych rewalidacją indywidualną,

b) pomoc uczniom zakwalifikowanym za zajęcia pozalekcyjne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c) wspomaganie ucznia z orzeczeniem przez nauczyciela wspomagającego,

12. Zajęcia w kształceniu zdalnym mogą odbywać się w szczególności poprzez m.in.:

a) wykorzystanie materiałów umieszczonych na stronach internetowych jak,

- www.epodreczniki.pl),

- www.gov.pl/zdalnelekcje,

- https://www.gov.lekcjewsieci.pl

b) wykorzystanie materiałów prezentowanych w programach edukacyjnych emitowanych przez Telewizję Publiczną i Polskiego Radia,

c) wykorzystanie innych platform edukacyjnych, materiałów wskazanych przez nauczyciela,

c) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,

d) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem , uczniem lub rodziców.        

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY TEAMS:  

 

TEAMS ZASADY